Organizátori:

Prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. – hlavný odborník SR pre zubné lekárstvo

so Slovenskou komorou zubných lekárov – RKZL v Košiciach,

DDDental s.r.o., Košice – MUDr. Jozef Ivančo, CSc.

V spolupráci s:

Slovenská lekárska spoločnosť – Slovenská stomatologická spoločnosť,

Slovenská parodontologická spoločnosť