Wrocławskie Dni Implantologii

31.05 – 01.06.2019

Wrocław, Hotel Haston

Ramowy Program WDI 2019

31 maja 2019

10:00 – 14:00 Warsztaty

14:00 – 18:30 Wykłady

20:00 – 24:00 OSTEOINTEGRACJA

1 czerwca 2019

Cała prawda o regeneracji

Dr Snjezana Pohl

Osteokonfrontacje Panel I

Implantacja natychmiastowa – przy utracie pojedynczego zęba.

Dr n. med. Hubert Kubica Dr Michał Szczutkowski

Osteokonfrontacje Panel II

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej z implantacją lub bez

Dr n. med. Krzysztof Awiłło Dr Radosław Jadach

Ciekawe/trudne przypadk

Dr n. med. Adam Ziemlewski

Doktorzy Krzysztof Awiłło, Sven Marcus Beschnidt, Mariusz Bołzan, Marzena Dominiak, Radosław Jadach, Hubert Kubica, Maciej Michalak, Tadeusz Morawiec, Damian Nasulicz, Puria Parvini, Snjezana Pohl, Marek Rybicki, Michał Szczutkowski, Adam Ziemlewski oraz Maciej Żarow są gwarancją wysokiego poziomu przekazywanej wiedzy w ramach wracających do kalendarza Wrocławskich Dni Implantologii. Organizator – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, nie ma wątpliwości, że wydarzenie ma w sobie niezliczone pokłady inspirujących mocy. WDI ma zachęcić uczestników do poszukiwania własnych rozwiązań medycznych, nawet w sytuacjach, w których wydawałoby się, że postępowanie zgodnie ze sztuką byłoby najwłaściwsze.

– Istotą WDI 2019 jest pokazanie i porównanie różnych, choć niekoniecznie diametralnie innych, podejść do tego samego problemu. Tematy zostały wybrane z powodu ich ciągłej atrakcyjności i codziennej konieczności podejmowania decyzji przez lekarzy zajmujących się implantoprotetyką. Nawet w fachowym piśmiennictwie możemy spotkać różne podejścia do tego samego zagadnienia. Dlaczego o tym nie dyskutować z lekarzami, którzy na co dzień mają z tym do czynienia? – mówi dr n. med. Maciej Stupka, moderator paneli Osteokonfrontacje, specjalista w chirurgii stomatologicznej, implantologii oraz różnych procedurach odbudowy i regeneracji tkanki kostnej.

Offers

Most popular

1300 Package price
  • 10 implants of your choice
  • Set of instruments TRS-S
  • Participation in the congress
  • Hotel
  • Dinner
Limited