ABA - Allogenic Bone Augmentation

POZIOMA I PIONOWA AUGMENTACJA ALLOGRAFTEM

 1. Cel szkolenia

 2. Etapy osteogenezy.

 3. Przegląd biomateriałów kościozastępczych.

 4. Porównanie ABA z innymi technikami oraz biomateriałami.

 5. Materiały, narzędzia i sprzęt niezbędne do ABA

 6. Planowanie ABA

 7. Linie cięcia w technice ABA

 8. Przygotowanie miejsca biorczego oraz allograftu

 9. Techniki pokrywania ABA tkankami miękkimi oraz protokół szycia rany.

 10. Farmakoterapia i zalecenia pozabiegowe.

 11. Prezentacja przypadków klinicznych w przednich i bocznych odcinkach szczęki i żuchwy z zastosowaniem techniki ABA.

 12. Omówienie błędów, które można popełnić przy zastosowaniu techniki ABA

 13. Zalecenia co do wyboru systemu implantologicznego w miejscu ABA.

 14. Dyskusja z kursantami, omawianie przypadków klinicznych, które przywiozą ze sobą

 15. Zabieg

“Żeby stworzyć kość… trzeba najpierw ją zrozumieć”

Lek. dent. Walery Tarnawski

Case 1

Case 2

ABA - Allogenic Bone Augmentation

I am interested!

Dane będą przechowywane do czasu realizacji powyższego celu lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec tego przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Pro-Trate Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307. Informujemy, że pozyskane dane osobowe mogą być powierzane dla realizacji powyższego celu do innych podmiotów współpracujących z Administratorem Danych. Podane dane będą przetwarzane zgodnie Art. 6 pkt 1 a z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane gromadzone są na podstawie niniejszej zgody. Dane nie będą poddawane profilowaniu. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednakże nie wyrażenie zgody doprowadzi do niemożliwości osiągnięcia celu. Zostałem poinformowany o prawie dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Wycofanie na przetwarzanie danych osobowych następuję poprzez wysłanie maila na adres: odo@pro-trate.pl lub wysłanie listu na adres zgodny z adresem rejestrowym. Zostałem poinformowany, o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w przypadku stwierdzenia iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307 w celu otrzymywania informacji marketingowych w tym wiadomości typu newsletter oraz informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymania newslettera. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania moich danych osobowych.


Zapytaj o szczegóły szkolenia i dostępne terminy:

Więcej przypadków klinicznych: