Dwuczęściowy implant CompressiveMP

z multiunit-łącznikiem do przykręcanych uzupełnień w rejonie wyrostka skrzydłowatego

  • Doskonała stabilizacja pierwotna w obszarze pterygoid
  • Bogata różnorodność rozwiązań protetycznych
  • Mocna i bezpieczna śruba mocująca
  • Kształtowanie profilu wyłaniania

Przegląd

Rozwiązania

Przykłady odbudowy zęba na implantach Compressive M przy multiunit-łączników do prac przykręcanych

  • Spawanie wewnątrzustne
  • Odlewanie
  • Cyfrowy

Przypadki kliniczne

Przykłady odbudowy w rejonie wyrostka skrzydłowatego

  • Kombinacje z Compressive M
  • Kombinacje z Compressive M
  • Unikanie sinus-liftu zatok