fbpx
ROOTT-P-500x500

Łatwiejsze zarządzanie obszarami pterygoidów z ROOTT P

Dostęp do obszaru skrzydłowego i pomyślne umieszczenie implantów może być postrzegane jako trudny przypadek dla implantologów, ponieważ tylna szczęka ma różne ograniczenia w postaci jakości kości, ilości, anatomii zatoki szczękowej i dostępności. Umieszczanie implantów w obszarze skrzydłowo-szczękowym otwiera nowe możliwości rehabilitacji zanikowej tylnej szczęki.

ROOTT P

Szczególne cechy implantu ROOTT P :

 • samowiercące;
 • samogwintujące;
 • samokondensacja;
 • cienki wierzchołek, szerokie nitki;
 • mocna i bezpieczna śruba.
 • implant skrzydłowy wprowadzono w celu rozwiązania problemu odbudowy implantu w tylnej szczęce ze względu na obecność zatoki, a także ze względu na ograniczoną jakość kości w tym rejonie.

Implant ROOTT P jest implantem dostosowanym do anatomii człowieka, posiada cienki samogwintujący gwint wierzchołkowy, która łatwo angażuje się w wyrostek skrzydłowy, oraz pogrubiony korpus implantu z grubymi, dużymi gwintami specjalnie zaprojektowanymi do kondensacji kości beleczkowej obecnej w guzowatości szczęki (ryc. 1)
Szyjka implantu ma szeroki profil gwintu, który zapewnia kompresję w obszarze guzowatości, gdzie gęstość kości jest często ograniczona. Długość implantu skrzydłowego gwarantuje i łączy wierzchołek implantu w kości korowej przyśrodkowej ściany płytki skrzydłowej, co skutkuje maksymalnym uciskiem kości gąbczastej przez ogromne gwinty implantu.

W przypadku implantów Pterygoid stosuje się inną technikę wprowadzania. Może to być ręczne wprowadzenie bez wiercenia. W technice chirurgicznej stosuje się jedno wiertło o prędkości roboczej 600 obr/min, a wszczepianie implantu odbywa się ręcznie (ręcznie). Ta technika nazywana jest techniką Soft.

Można ustalić osiowy i nieosiowy opór sił po osteointegracji z ROOTT P.

Unika komplikacji

Alternatywy, takie jak implanty jarzmowe do rehabilitacji tylnej szczęki, mogą często powodować dodatkowe komplikacje. Rozerwanie błony zatokowej podczas zabiegów podnoszenia zatok, przeciekanie przeszczepów do zatoki. Ponadto utrata przeszczepów kostnych spowodowana resorpcją kości po zabiegach augmentacji kości. Większa szansa na konsekwencje i powikłania po implantach jarzmowych. Takie powikłania jak: powstanie przetoki ustno-odbytniczej, penetracja i uszkodzenie oczodołu, czasowe ubytki nerwów czuciowych i fenestracja kory przedsionkowej (F. Tzerbos et. al. 2016).

Jeśli spojrzymy i porównamy proces wszczepiania implantów jarzmowych i skrzydłowych, możemy zauważyć różnicę inwazyjności pomiędzy zabiegami implantacji.

 • rozerwanie błony zatoki podczas zabiegów podniesienia zatok, przeciekanie przeszczepów kostnych do zatoki,

 • utrata przeszczepów kostnych w wyniku resorpcji kości po zabiegach augmentacji kości,

 • wysoka zachorowalność.

Kontrolowanie regionu pterygoidów za pomocą ROOTT P

Biorąc pod uwagę, że region skrzydłowy ma znaczną ilość przeszkód anatomicznych, niewielu specjalistów rozważa implanty skrzydłowe i wybiera bardziej znane opcje, takie jak implanty jarzmowe. Bezpieczniejsze i mniej inwazyjne rozwiązanie dla pacjentów i specjalistów. Implanty umieszczane w obszarze skrzydłowo-szczękowym są kątowane bez przykładania bezpośrednich nacisków osiowych na implant. Niemniej jednak raporty (Agbaje JO, H. Diederich, 2018) po dokonaniu osteointegracji pokazują, że implanty te wytrzymują wszystkie naciski osiowe i nieosiowe lepiej niż jakikolwiek inny implant w szczęce. Ponadto pacjent dobrze toleruje implant, bez komplikacji związanych z utrzymaniem mowy czy higieny jamy ustnej. Rehabilitacja tylnej szczęki za pomocą implantów skrzydłowych jest korzystna, ponieważ implanty są stabilne biomechanicznie i posiadają przęsło wspornikowe.

Ponieważ anatomia obszaru skrzydłowo-szczękowego jest bardzo zróżnicowana u poszczególnych osób, przedoperacyjne badanie radiologiczne powinno być wykonane w każdym przypadku, gdy implant skrzydłowy ma być wszczepiony w to miejsce. Na gęstość kości w obszarze skrzydłowo-szczękowym wpływa kilka zmiennych, w tym stan uzębienia (pacjenci bezzębni mają niższą gęstość kości), wiek (gęstość spada wraz z wiekiem) oraz płeć (kobiety mają statystycznie niższą gęstość kości). Wykazano jednak, że gęstość kości wyrostka skrzydłowo-skrzydłowego jest zawsze większa niż guzowatości szczęki, dlatego powinna być preferowanym miejscem zakotwiczenia implantu w zanikowej szczęce (ryc. 2).

Unikanie augmentacji kości i podnoszenia zatok

Augmentacja kości jest często konieczna, aby umożliwić wprowadzenie wystarczającej ilości i długości implantów, aby podtrzymać implantoprotezę. Niewystarczająca ilość kości do zakotwiczenia implantu jest często spowodowana niską jakością kości w tylnej szczęce, a także ograniczoną pionową wysokością kości z powodu pneumatyzacji zatok i przewlekłego zapalenia przyzębia. Chirurgia jest często stosowana jako rozwiązanie w przypadku chorób dziąseł, utraty zębów w górnej szczęce i reabsorpcji kości do organizmu po ekstrakcji zęba. Operacja Sinus Lift jest szczególnie trudna przy długotrwałym gojeniu, zwykle 6 miesięcy.

Mniej inwazyjne operacje, opcje oszczędzające czas i przyjazna pacjentowi rehabilitacja mogą stać się aspektami, których poszukują pacjenci i specjaliści. Ze względu na kątowe wprowadzenie, cienki wierzchołek i szerokie nici ROOTT P zapewniają kondensację w obszarze guzowatości, gdzie kość ma często niską gęstość.

Kompatybilność z ROOTT P:

Overview

Solutions

Clinical cases

Klauzula informacyjna​

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: „Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”. Informujemy, iż zawsze przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie  danych osobowych.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z opisem, prosimy o opuszczenie strony.  

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określanego jako RODO informujemy, na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są m.in. adres e-mail oraz adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do PRO-TRATE Sp. z o. o. , w tym także plikach cookies (fb, google itp.)  

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest PRO-TRATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bernardyńska 16C lok. U2, 02-904 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą e-mailową pod adresem: [email protected] Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawa pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony https://pro-trate.pl mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie PRO-TRATE Sp. z o. o.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: „Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”. Informujemy, iż zawsze przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie  danych osobowych.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z opisem, prosimy o opuszczenie strony.  

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określanego jako RODO informujemy, na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są m.in. adres e-mail oraz adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do PRO-TRATE Sp. z o. o. , w tym także plikach cookies (fb, google itp.)

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest PRO-TRATE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bernardyńska 16C lok. U2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576171, NIP: 5223038539, REGON: 362514307. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Bernardyńska 16C lok. U2, 02-904 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się drogą e-mailową pod adresem: [email protected] Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawa pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony https://pro-trate.pl mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora

Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie PRO-TRATE Sp. z o. o.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora

X