Dwuczęściowy implant CompressiveMS

z multiunit-łącznikiem do odbudowy przykręcanych uzupełnień z wąską śrubą

  • W pełni przykręcane opcje protetyczne
  • Idealny do wąskich wyrostków
  • Konstrukcja kondensacji kości
  • Darmowy wielofunkcyjny element w użyciu

Przegląd

Rozwiązania

Możliwe rozwiązania protetyczne z użyciem multiunit-łącznika do odbudowy na platformie MS

  • Spawanie wewnątrzustne
  • Odlewanie
  • Cyfrowy

Przypadki kliniczne

Przykłady odbudowy zęba na implantach Compressive MS przy zastosowaniu multiunit-łączników do prac przykręcanych

  • Kombinacja z Compressive M
  • Darmowy wielofunkcyjny element w użyciu
  • Protezy przykręcane